Over CO2Emissiefactoren

Deze website is een vrijwillig initiatief uit de sector van twee bedrijven met een missie om zoveel mogelijk de klimaatverandering te helpen tegen gaan. We willen organisaties en personen toelaten om hun klimaatimpact in kaart te brengen en deze te reduceren. Daarom dat we deze set aan emissiefactoren opstellen en open source delen als hulpmiddel. Heeft u hulp nodig bij de berekening van uw klimaatimpact, neem dan contact op met CO2logic.

Dit is dus geen officieel initiatief vanuit de overheid. Alle waarden zijn indicatief, en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of interpretatie van deze waarden.

Wij hopen wel dat in de toekomst zoveel mogelijk kunnen samenwerken en aligneren met de verschillende overheden (zie ook methodologie) om op een uniforme manier de klimaatdoelstellingen in lijn met het Parijsakkoord te bereiken en hopelijk zelfs te overtreffen.

Initiatiefnemers

CO2logic

CO2logic is een onafhankelijk adviesbureau dat zich specialiseert in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. CO2logic steunt en ontwikkelt ook klimaatprojecten in ontwikkelingslanden (Burkina Faso, Benin, Oeganda, Rwanda, Democratische Republiek Congo, Zambia, Guatemala…) met lokale ngo’s waarmee zijn klanten en partners hun resterende CO2-voetafdruk kunnen compenseren. Het CO2 Neutral-label (gevalideerd door Vinçotte) garandeert dat organisaties ook hun verantwoordelijkheid nemen wat hun restuitstoot en klimaatimpact betreft.

EnergieID

Het is voor het klimaat alle hens aan dek. EnergieID startte in 2011 met een online energiemonitoringsplatform energieid.be om gezinnen en organisaties toe te laten gratis en veilig hun data rond energie, water, afval en mobiliteit te verzamelen en om te zetten in nuttige inzichten. De mogelijkheid om ook in groep te meten helpt bovendien lokale overheden en organisaties om hun lokale klimaatacties mee te ondersteunen met kwalitatieve data. Nu de digitale meter het opvolgen van je verbruik zeer gemakkelijk maakt, is een transparante berekening van CO2-emissies meer dan ooit aan de orde. Dankzij dit initiatief hoopt EnergieID haar gebruikers beter te helpen bij het ondernemen van zinvolle actie en zo de transitie naar een klimaatneutrale samenleving mee te versnellen.