CO2 emissiefactoren

CO2emissiefactoren.be is een lijst van betrouwbare, onderbouwde emissiefactoren voor België.

De lijst is een basis om een CO2-voetafdruk van activiteiten op te stellen en te vergelijken. Emissiefactoren zijn ondergebracht in zeven categorieën: brandstoffen voor energieopwekking, brandstoffen van voertuigen, warmtelevering, elektriciteit, koudemiddelen, goederenvervoer en personenvervoer.

Het belang van uniforme CO2-cijfers

Vele organisaties, initiatieven of overheden in België hebben de doelstelling om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Hiervoor is het belangrijk om een gemeenschappelijke basis vast te leggen waarmee we de CO2-voetafdruk van verschillende activiteiten kunnen berekenen en vergelijken.

Elk jaar wordt de lijst geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten, en er is ook een archief van de oudere lijsten beschikbaar.

De lijst CO2-emissiefactoren is zelf geen instrument om de CO2-uitstoot te berekenen, maar heeft als doel eenduidige basiscijfers te leveren voor CO2-instrumenten. We hopen met deze website de pilootprojecten en lancering van de CO2-Prestatieladder in België mee te ondersteunen.

CO2emissiefactoren.be is een initiatief van CO2logic en EnergieID.